CAPBTlogoB4mini      Beata Leszczyńska ¦ Piotr Leszczyński

Beata Leszczyńska jest praktykującym behawiorystą zwierzęcym COAPE i ekspertem w zakresie terapii zachowań zwierząt towarzyszących. Od wielu lat współpracuje z COPAE Polska, gdzie jest wykładowcą na Kursie Dyplomowym, po skończeniu którego otrzymuje się uprawnienia do wykonywania zawodu behawiorysty. Jest biegłą sądową z zakresu zachowania zwierząt towarzyszących i wiceprezesem Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów COAPE. Od kilku lat pracuje jako ekspert z zakresu zachowania kotów dla portalu www.koty.pl 

Piotr Leszczyński jest behawiorystą COAPE i absolwentem kursu trenerskiego COAPE dla behawiorystów. Jest autorem wielu specjalistycznych tłumaczeń z zakresu medycyny behawioralnej i zachowania zwierząt. Należy do Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów COAPE. W 2009 r. ukończył kurs I i II stopnia terapii Bacha w ramach Miedzynarodowego Programu Edukacyjnego Bacha (BIEP).

 piotr.jpg - 79.15 kb              

Specjalizujemy się w terapii zachowań niepożądanych psów i kotów. Przede wszystkim przedmiotem naszych zainteresowań są zachowania agresywne i destrukcyjne, stres separacyjny i wszelkiego rodzaju lęki, fobie i natręctwa występujące wśród psów i kotów. Zajmujemy się również tłumaczeniami specjalistycznych tekstów z języka angielskiego dotyczących zachowania psów i kotów. Nieustannie kształcimy się biorąc udział w licznych seminariach i konferencjach w Polsce i za granicą.