Ładowanie Konfiguracji Stylów. Proszę czekać...

CAPBTlogoB4mini      Beata Leszczyńska ¦ Piotr Leszczyński

 

Konsultacje najczęściej odbywają się w formie wizyty domowej jednak istnieje możliwość spotkania w gabinecie. Przed pierwsza wizytą opiekun zwierzęcia wypełnia kwestionariusz behawioralny. Po jego odesłaniu umawiamy termin wizyty.

 W ocenie zachowania zwierząt stosujemy model zwany EMRA. Jest to kompleksowe i wieloaspektowe podejście koncentrujące się na przeżywanych przez zwierzę emocjach. EMRA oznacza ocenę EMOCJI, NASTROJU oraz WZMOCNIEŃ podtrzymujących problemowe zachowanie, to znaczy:

  • ocenę nastroju (samopoczucia) - czy zwierzę jest zadowolone i spokojne w danych okolicznościach życia codziennego
  • określenie jakie emocje przeżywa zwierzę w problemowej sytuacji
  • identyfikację czynników zewnętrznych i wewnętrznych podtrzymujących niepożądane zachowanie

Na podstawie takiej oceny zachowania behawiorysta wspólnie z właścicielem zwierzęcia opracowuje indywidualny program modyfikacji zachowania. Może on obejmować kilka kolejnych spotkań, zwłaszcza jeśli problem z zachowaniem zwierzęcia dotyczy jego agresywności.

Członkowie Stowarzyszenia CAPBT pracują w ścisłej kooperacji z lekarzami weterynarii prowadzącymi zwierzęta ich klientów. Informują także lekarzy o podjętych działaniach i postępie terapii zachowania.

Po pierwszej wizycie opiekun otrzymuje szczegółowy opis istniejącej sytuacji i wskazówki dotyczące przebiegu terapii. W trakcie trwania terapii cały czas monitorujemy postępy i zmiany zachodzące w zachowaniu.